Egen design

  • Vi får i fyllt skissunderlag av Er.
  • Vi tar fram ett förslag, det tar ca 2 veckor
  • Ni godkänner förslaget eller återkommer med synpunkter om ändringar, vi gör ändringar tills ni är nöjd.
  • Vi gör ett utfallsprov på det utvalda designförslaget. Det tar ca 5-6 veckor
  • Ni godkänner provet
  • Vi producerar och Ni har Er egen slips och scarf inom 5-6 veckor.